Välkommen till inflytandehandboken.se!

Här kan du läsa mer om olika sätt att ge elever inflytande i skolan. Sidan bygger vidare på ”Inflytande för elever – en handbok för rektorer och lärare” som getts ut på Elevrörelsens förlag, och som tagits fram i samarbete med sponsorer, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO och Sveriges Elevråd – SVEA. Projektet har genomförts med ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden. På sidan finns också mallar och dokument som inte är med i boken.


        Bläddra i boken