Man måste marknadsföra företaget utifrån var kunderna finns och vad man har för kundgrupp - då slår marknadsföringen allra bäst. Marknadsför man sig på fel sätt eller på fel plats blir det tyvärr bara en dyr kostnad men om man gör det på rätt sätt finns det mycket att vinna.

Till exempel kan man på ett enkelt sätt marknadsföra sig med hjälp av profilreklam. Med profilreklam menar man att sätta företagets logotyp eller slogan på olika produkter. Dessa produkter varierar beroende på vad man vill få ut av reklamen och i vilket syfte man använder sig av profilreklam.

Profilreklam är bland annat populärt att använda sig av för företag som ofta syns ute på mässor eller olika event. Här kan man ha profilkläder på personalen som står i montern, man kan utmärka sin monter med hjälp av ballonger som även dessa har tryck på.